Chào mừng quý vị đến với Tenda , khắp thế giới [ Thay đổi ]

Tải về

Trang chủ > Dịch vụ > Tải về
HD Waterproof IP Camera

C3+ HD Waterproof IP Camera

  • 720P HD plus IRCUT, Night vision(15m distance)
  • Standard lens is 3.6mm,( 6mm lens optional)
  • Motion detection, Email alert or sound alert(smart phone)
  • P2P remote view,support iPhone, Android phone
  • Waterproof,Anti-thunder
  • H.264 video compression
  • Support ONVIF, can connect to NVR
  • Support POE (optional)
  • Support PLC(optional)

C3+Quick Installation Guide

Phiên bản: Đã cập nhật: 2015-01-07 C3+Quick Installation Guide
Mô tả:

C3+Quick Installation Guide

C3+Smart Phone Monitor User Manual

Phiên bản: Đã cập nhật: 2015-01-07 C3+Smart Phone Monitor User Manual
Mô tả:

C3+Smart Phone Monitor User Manual

C3+PC P2P remote Software User Manual

Phiên bản: Đã cập nhật: 2015-01-07 C3+PC P2P remote Software User Manual
Mô tả:

C3+PC P2P remote Software User Manual

C3+HD IP camera User Manual

Phiên bản: Đã cập nhật: 2015-01-07 C3+HD IP camera User Manual
Mô tả:

C3+HD IP camera User Manual

C3+PC P2P remote Software

Phiên bản: Đã cập nhật: 2015-01-07 C3+PC P2P remote Software
Mô tả:

C3+PC P2P remote Software

C3+SetupWizard

Phiên bản: Đã cập nhật: 2015-01-07 C3+SetupWizard
Mô tả:

C3+SetupWizard

C3+Android APPS

Phiên bản: Đã cập nhật: 2015-01-07 C3+Android APPS
Mô tả:

C3+Android APPS