Chào mừng quý vị đến với Tenda , khắp thế giới [ Thay đổi ]

Tải về

Trang chủ > Dịch vụ > Tải về
Wireless N450 High Power Ceiling Access Point

WH450A Wireless N450 High Power Ceiling Access Point

Tenda WH450A Wireless N450 High Power Ceiling Access Point 2.4GHz fastest speed 450Mbps

WH450A

Phiên bản: V2.0.0.1_EN Đã cập nhật: 2016-03-10 WH450A
Mô tả:
1.Incorrect upgrade will damage your device.

2.Please upgrade your device by cable connections.

3.Do not power off the device when upgrading.

WH450A

Phiên bản: V1.0.0.18_EN Đã cập nhật: 2014-06-18 WH450A
Mô tả:


1.Incorrect upgrade will damage your device.

2.Please upgrade your device by cable connections.

3.Do not power off the device when upgrading.
 

WH450A

Phiên bản: Đã cập nhật: 2014-04-22 WH450A
Mô tả:

WH450A Quick Installation Guide

WH450A

Phiên bản: Deployment Guide Đã cập nhật: 2014-04-22 WH450A
Mô tả:
Deployment Guide

WH450A

Phiên bản: Đã cập nhật: 2014-04-22 WH450A
Mô tả:

User Guide for WH450A

WH450A

Phiên bản: Đã cập nhật: 2014-04-22 WH450A
Mô tả:

WH450A  Datasheet

WH450A

Phiên bản: 03 Đã cập nhật: 2014-04-22 WH450A
Mô tả:

WH450A HD Image

WH450A

Phiên bản: 02 Đã cập nhật: 2014-04-22 WH450A
Mô tả:

WH450A HD Image

WH450

Phiên bản: 01 Đã cập nhật: 2014-04-22 WH450
Mô tả:

WH450 HD image

WH450A GPL code

Phiên bản: V1.0 Đã cập nhật: 2014-06-24 WH450A GPL code
Mô tả:

WH450A GPL code